Loading...

Anslagstavla

2024-05-14 21:02

Change of last date for entry to be made

Anmälan ska ske senast den 26:e juli och skickas till https://smregatta.se

Betalningen måste vara inbetald senast den 26:e juli för att din anmälan skall vara giltig.

Anmälan är inte giltig förrän betalning är gjord.

Anmälningsavgiften är nu förhöjd efteranmälan och debiteras därmed med 500 SEK extra. Pris för deltagande 3400 SEK

 

In English

Entry must be made no later than July 26 and sent to https://smregatta.se

Payment must be made no later than July 26 for your registration to be valid.

The registration is not valid until payment is made.

The registration fee is now an increased late registration and will therefore be charged an extra SEK 500. Price for participation SEK 3400

 

2024-02-22 15:49

Anmälan öppen

Nu ligger inbjudan ute på sidan samt anmälan har öppnat upp.

Välkommen med din anmälan!